Gizlilik politikası

Gizlilik Politikası

Lütfen Gizlilik Politikasını dikkatle ve “Şekil ile Şartlar” ile bağlantılı olarak okuyunuz.

İşbu Gizlilik Politikası İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından işletilen tüm Web siteleri, Masaüstü ve Mobil Uygulamalar açısından geçerlidir.

Gizlilik Beyanı

İşbu Gizlilik Politikası İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri bu Web sitesinde hangi bilgileri topladığını, bilgilerinizi nasıl kullandığını ve sizin bilgilerinizin toplanması ve kullanım tarzı ile ilgili seçeneğinizi açıklamaktadır.

Bu Web sitesini kullanmanız, bu Gizlilik Politikasında ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamı taşıyacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası, aynen online mecranın kendisi gibi, değişikliğe tabidir. Bu sebeple ziyaretçilerin zaman zaman bu Gizlilik Politikasını gözden geçirmesi tavsiye edilmektedir. İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri, herhangi bir sebepten dolayı veya hiçbir sebep göstermeksizin istediği an bu Gizlilik Politikasında değişiklik, düzeltme, güncelleme, ilave veya çıkartma ya da her türlü başka değişiklik gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler burada bildirilecek ve size aksi şekilde belirtilmedikçe burada bildirilen her türlü değişiklik anında yürürlüğe girecektir.

Hangi bilgiler toplanmakta?

Kişisel Tanımlama Bilgileri:

Kişisel tanımlama bilgileri (“PII”), sizi tanımlayan ya da sizi kişisel olarak tanımlamada makul şekilde kullanılabilecek bilgilerdir (örneğin, gerçek isminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve kullanıcı IP adresiniz). Kayıt olmanız gerekli ise, kayıt esnasında ya da başka zamanlarda bir e-posta gazetesine üye olmak istediğinizde size belirli PII soruları yöneltebiliriz. Aynı zamanda demografik bilgilerinizi, ilgi alanlarınızı veya benzeri bilgilerinizi de isteyebiliriz. Kendiniz hakkında bize bilgi sağlamak ihtiyaridir ve bazı bilgileri vermeme yolunu seçebilirsiniz. Fakat o durumda, Web sitesi veya Uygulamanın avantajlarından faydalanamama ya da pek çok özelliğine iştirak edememe olasılığı söz konusu olacaktır.

Kişisel Olmayan Tanımlama Bilgileri

Bilgisayarınız sunucularımız ile irtibata geçtiğinde, sunucularımız otomatik olarak kullanım bilgilerini ve sunucumuz tarafından kendiliğinden loglanan IP adresinize ait bilgiyi edinir.

Kişisel Tanımlama Bilgilerinin Kullanımı

İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri uygulamalar kanalı ile toplanan kişisel bilgiler gizli tutulacaktır. İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri kendilerine faaliyetleri, promosyon/kampanya duyuruları vs gibi konularda e-posta ve cep telefonu (SMS, MMS) kanalı ile bilgi göndermesini onaylamış ve izin vermiş olacaklardır.

Kullanıcı Bilgisinin Paylaşımı ve Üçüncü Taraflara İfşası

İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri, ihtiyari bilgileri kendi taraflarına ifşa etmeyecek ve de bu bilgileri önceden muvafakatiniz olmadan başka herhangi bir şekilde kullanmayacaktır. Kişisel verilerin saklandığı tüm pager’larda bu bilginin spesifik kullanım detayları sağlanacaktır.

İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri, PII’nızı siz ifşasını onaylamadığınız sürece doğrudan pazarlama amaçlı olarak üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Üçüncü bir taraftan iletişim almayı seçtiğinizde bilgileriniz üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olacaktır, bu gizlilik politikasına değil. Bu sebepten dolayı, daha sonra üçüncü bir tarafın bilgilerinizi kullanmasını istemediğinizde, doğrudan o üçüncü taraf ile irtibata geçmeniz gerekecektir. Ayrıca İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri, PII’nızı aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir:

İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri Güvenliği

İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine veya SiberLab Bilişim Hizmetleri idari politikaları ve uygulanabilir yasalar ile uygunluğunu teyit ve icra etmek maksadıyla PII’da dâhil olmak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olacaktır. İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri ayrıca, bu tip kullanıcı bilgilerini, hukuki yükümlülüğümüzü sınırlandırmak ya da uygulamaların, kullanıcılarımızın veya başkalarının hakları, çıkarları veya emniyetini korumak ya da icra etmek maksadıyla her gerekli olduğuna inandığında ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

Kurumsal Değişiklik

İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri, bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda, PII dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme, paylaşma ve/veya başka şekillerde devretme hakkını da saklı tutmaktadır.

Sitenin Devri

Bir “Kurumsal Değişiklik” durumunda İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri yukarıda saklı tuttuğu haklara hiçbir sınırlama gelmeksizin, İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri, bu uygulamaların kontrolünü eline alan, iktisap eden veya başka şekillerde yetkili bulunan herhangi bir üçüncü tarafa PII’da dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretmeye yetkili olacaktır. Ancak bu, üçüncü tarafın tüm cismani bağlamlarda korumalara uygun şekilde ve de bu Gizlilik Politikasında ortaya konandan daha koruyucu şekilde size ait PII’yı kullanmayı kabul etmesi koşuluyladır.

Toplu Bilgiler

İkaruxt Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sağladığı hizmetlerin muhtemel ortaklara ve diğer üçüncü taraflara tarifi de dâhil olmak üzere bir dizi amaç doğrultusunda, tanımlayıcı olmayan toplu bilgileri ifşa edebilir.