CRM ?

CRM (Customer Relation Management), müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir. Şirketlerin, müşterileriyle yaptığı ilişkiyi, daha etkin, verimli ve karlı hale getiren uygulamaların bütünüdür. Bu uygulamalar içinde yazılımlar önemli rol oynasa da, CRM sadece yazılımdan ibaret değildir.

 

CRM’in amacı özetle mutlu ve sadık müşteriler yaratmak, müşteri ihtiyaçlarını önceden belirleyerek, doğru hedef kitleye doğru pazarlamayı yapmak ve karlılığı arttırmaktır.

Gerçek anlamda başarılı bir CRM uygulaması için şirketin felsefe olarak müşteri odaklı olması gerekir. Yine başarılı bir CRM uygulaması için veri toplanması ve bu verinin doğru değerlendirilerek işlenmesi gereklidir ki, bu da başarılı bir CRM yazılımı ile olur. Yani ne tek başına felsefe, ne de yazılım tek başına yeterli olacaktır. Bunu bir örnekle anlatacak olursak, müşteri odaklı yaklaşım şoför, benzin veri, CRM yazılımı ise motordur. Bunlardan biri olmazsa araç ilerlemeyecektir.

CRM Yazılımları

Müşterilere ait tüm bilgilerin, müşteri ile kurulan ilişkilerin veri olarak saklandığı ve bu verilerin analiz edilerek, şirketin yararına kullanılacak stratejiler üreten yazılımlardır. CRM yazılımları temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur :

  • Müşteri yönetimi
  • Pazarlama yönetimi
  • Satış yönetimi
  • Teknik Servis yönetimi

Yukarıdaki ana modüller kullanılarak, satış fırsatları, teklifler, toplantılar, telefon görüşmeleri, e-postalar, fakslar, teknik servis talepleri, firma yada kişilerle ile ilişkilendirilerek, etkin bir müşteri yönetim sistemi kurulur. Yine müşterilere çeşitli kriterler ışığında, pazarlama listeleri oluşturularak, bu listelere yönelik pazarlama aktiviteler oluşturulabilir.

Yine CRM yazılımları sayesinde, satış ekibinin etkinliği, bir çok açıdan ölçümlenebilmektedir.

Müşteri ile ilgili tüm süreçler ölçümlenebildiğinden, müşteri segmentasyonu rahatlıkla yapılabilmekte ve şirketin etkin bir pazarlama yapması sağlanmaktadır.

Bu temel modüllerin yanında, sosyal medya, e-posta pazarlama, sms pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları gibi eklentilerle de zenginleştirilerek, entegre bir sistem halinde de kullanılabilmektedir.

Örnek CRM Kurguları :

Örnek 1 : A firmasının yaklaşık 1000 adet müşterisi vardır. Yeni yılda müşterilere bir hediye gönderilecektir. Ancak gönderilmesi düşünülen hediyenin 1000 adet gönderilmesi şirketin altından kalkamayacağı bir maliyete neden olmaktadır.

Şirket bunun için 1 önceki sene cirosu 50.000 TL üzerinde olan firmaları CRM yazılımı üzerinden tespit ederek sadece 125 firmanın bu kritere uyduğunu tespit etmiş ve sadece bu firmalara ilgili hediyeyi göndermeyi uygun bulmuştur.

Örnek 2 : B firması bir önceki yıl teknik servisinde yaşanan yoğunluğa çözüm bulmak istemektedir. CRM programı sayesinde bir önceki yıl en çok teknik servis talebi gönderilen ürünleri ve müşterileri sıralayarak, bazı ürünleri satış listesinden çıkartmak ve bazı müşterilere de yerinde eğitim  verme kararı almıştır.

ERP ?

ERP, kurumsal kaynak planlama anlamına gelir ve ingilizcede “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İsminden de anlaşılacağı üzere, bir işletmeye ait tüm kaynakların, tek bir veritabanı üzerinde çalışan bir yazılım ile, bütünleşik bir yaklaşımla ve entegre bir biçimde yönetilmesi anlamına gelir. Tüm kaynakların bütünleşik bir biçimde kullanımı, işletmeye ciddi anlamda verimlilik ve tutarlılık sağlar.

ERP yazılımları bir çok temel modül ve o modüllere ait ek modüllerden oluşur. Bu temel modüller, satış, muhasebe, finans, üretim, stok, insan kaynakları, satın alma, kalite kontrol, teknik servis, bakım onarım gibi temel modülleri içermektedir. Çoğu ERP yazılımı, sektörlere özel olarak bu temel modülleri özelleştirir ve sektörel ERP çözümleri haline getirir.

ERP Firmalara Ne Fayda Sağlar?

Büyümek sadece dev şirketler için değil; gelecek hedefleri olan her ölçekte kurum için önem taşıyor. ERP projeleri bu nedenle sadece büyük ölçekli kuruluşlar için değil, KOBİ’ler için de hızlı ve gerçekleştirilebilir faydalar sağlıyor. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmak mümkün oluyor. Aile şirketlerinin ikinci nesle geçişte bir ERP projesiyle yola çıkması; yeni yöneticilerin şirket hakkında çok daha kapsamlı ve güncel bilgi sahibi olmalarını sağlarken, süreçleri insan hatasından arındırarak standartlaştırıyor. 

Başarıyla tamamlanan bir ERP projesinin işletmelere sağladığı somut kazanımlar şöyle sıralanıyor:

Daha Düşük Maliyet

Login ERP gibi sizin süreçlerinize özgü geliştirmeler yapabilen bir çözüm ortağıyla çalıştığınızda, işinize entegre edeceğiniz yazılım ve uygulamalar sayesinde müşteri beklentilerini öngörebilir, stok bilgilerine çok daha hızlı ve kapsamlı biçimde ulaşabilirsiniz. ERP yazılımının işletmenize kazandıracağı stok üzerinde daha çabuk aksiyon alma becerisi sayesinde daha az stok ile çalışır, maliyetlerinizi kayda değer oranda düşürürsünüz.

Daha Yüksek Müşteri Memnuniyeti

ERP ile iş süreçleriniz insana bağlı pek çok hatadan ayıklanır. Yanlış kesilen faturalar, hatalı teslimatlar, üretimde ortaya çıkan aksaklıklar iyi bir ERP projesiyle ortadan kaldırılır. Üretim hattından müşterinin adıyla çıkan ürünler sayesinde hataya yer kalmaz. Böylelikle müşterilerinizin ihtiyaçlarına çok daha hızlı ve etkili biçimde yanıt verir, müşteri memnuniyetini ve marka değerini artırırsınız. 

Daha Hızlı Raporlar

Firmalar için rapor oluşturmak, bir çalışanın belki de bir hafta boyunca Excel dokümanları arasında kaybolması demektir. Oysa tüm iş süreçlerinin ERP ile dijitalleştirilmesi sonucunda, merkezi bir veri tabanında raporlamaya hazır bekleyen veri üzerinden tek bir tıkla, saniyeler mertebesinde rapor almak mümkün hale gelir. Bu sayede hem çalışanlar hem de yöneticiler rapor hazırlamaya değil, şirketi büyütecek ve satışları artıracak iş fikirleri geliştirmeye yönelebilir.

Daha Fazla Üretkenlik

ERP yazılımları verimliliğin yanı sıra, her bir çalışanın şirkete kattığı değeri de artıracak fonksiyonlarla üretkenliğe destek olur. Özellikle büyüme aşamasında farklı departmanlar oluşturan firmalar, şirket hedeflerinin her zaman tüm çalışanları motive edecek şekilde şeffaf ve anlaşılır şekilde sunulmasını ERP uygulamalarıyla sağlayabilirler. ERP yetkinliği kazanan çalışanların şirkete bağlılığı ve üretkenliği artış gösterir.

Daha Etkili Yönetim

Hızlı raporlar ve daha verimli İK süreçleri; yönetim kademesinin de daha etkili ve anlık kararlar alabilmesinin önünü açar. Örneğin aile şirketlerinde ikinci neslin devralma sürecinin bir ERP projesiyle gerçekleştirilmesi; hem mevcut hem de yeni yöneticilerin tüm süreçleri dijital bir perspektiften görmesine ve sahip oldukları veriyi anlamlı bilgi olarak kullanabilmelerine imkân tanır.

Kaynak:mediaclick

İkaruxt web hizmetleri

İkaruxt web tasarımı ,sosyal medya danışmanlığıve hosting  hizmetleri vermektedir.

İletişim

© İkaruxt tüm hakları saklıdır.

İKARUXT 2018

Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by